Novinky
  • 24.-26.4. vzdělávačka KOV+I
  • 13.5. květinkový den
  • 15.-17.5. krajský sraz Skavsko
  • 5.-6.6. Bambiriáda

 
 
Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, které vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné potřeby.
Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů sdružení .
Pionýrská skupina Chropyně je součástí Zlínské krajské organizace Pionýra a zajišťuje činnost oddílu a volnočasového klubu. Nabízí otevřené akce pro veřejnost a letní tábory.
Činnost pionýrské skupiny Obránců Míru Chropyně je podporována prostřednictvím programu podpory a ochrany činnosti dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či dotačními prostředky města Chropyně. Na zajištění jejího chodu se samozřejmě finančně i svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové.
Akcí naší pionýrské skupiny se může zúčastnit každý bez ohledu na to, zda je naším členem nebo členem jiného spolku. Zveme Vás na prohlídku naší činnosti, nabízíme Vám naše akce. Projděte se po našem webu.


Chropyně